Arxiu de categories Protección de Datos

Peradmin

Propietat intel·lectual i fotografies de plats elaborats

En primer lloc, perquè no és habitual que la llei de propietat intel·lectual d’un país protegeixi aquest tipus de creacions. Per exemple, els articles 10 i 11 de la nostra Llei de Propietat Intel·lectual preveuen la protecció per a les creacions següents:

Article 10. Obres i títols originals.

1.- Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, entre les quals s’inclouen:

a) Els llibres, fullets, impresos, epistolaris, escrits, discursos i al·locucions, conferències, informes forenses, explicacions de càtedra i qualssevol altres obres de la mateixa naturalesa.

b) Les composicions musicals, amb o sense lletra.

c) Les obres dramàtiques i dramaticomusicals, les coreografies, les pantomimes i, en general, les obres teatrals.

d) Les obres cinematogràfiques i qualssevol altres obres audiovisuals.

e) Les escultures i les obres de pintura, dibuix, gravat, litografia i les historietes gràfiques o còmics, així com els seus assajos o esbossos i les altres obres plàstiques, siguin o no aplicades.

f) Els projectes, plànols, maquetes i dissenys d’obres arquitectòniques i d’enginyeria.

g) Els gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia i, en general, a la ciència.

h) Les obres fotogràfiques i les expressades per procediment anàleg a la fotografia.

i) Els programes d’ordinador.

2.- El títol d’una obra, quan sigui original, quedarà protegit com a part d’ella.

 

Article 11. Obres derivades.

Sense perjudici dels drets d’autor sobre l’obra original, també són objecte de propietat intel·lectual:

  1. Les traduccions i adaptacions.
  2. Les revisions, actualitzacions i anotacions.
  3. Els compendis, resums i extractes.
  4. Els arranjaments musicals.
  5. Qualsevol transformació d’una obra literària, artística o científica.

Són moltes les creacions emparades per la llei en el text d’aquests dos articles, però cap dels quals contempla la creació culinària. D’alguna manera, el que el Tribunal alemany està fent en declarar la protecció dels drets de propietat intel·lectual d’aquestes creacions és assimilar-les a un disseny (el disseny d’una recepta o d’una elaboració gastronòmica) o fins i tot a una autèntica obra d’art… Ara bé, qui o com es decideix si una determinada recepta o creació culinària és o no una obra d’art digna de protecció? Sens dubte es tractaria d’una decisió subjectiva que, per objectivizar-se, podria tenir en compte certs criteris de “reconeixement” o de “qualitat” acreditats, com succeiria en el cas de les Estrelles Michelin.

Sens dubte la manera més senzilla que tindrien les i els artistes de la cuina de protegir de còpies o d’usos indeguts les seves creacions culinàries seria, sens dubte, la prohibició de fotografiar-les, però aquesta prohibició, al nostre parer, es podria establir per qualsevol restaurador, i no només pels que tinguin renom o un reconeixement mundial.. Vaja, que la cosa es complica, ja que la mateixa foto que s’afanya a prohibir el restaurador famós per considerar-la un greuge potencial, pot suposar el millor reconeixement per al cuiner desconegut que, en molts casos, no només l’acceptarà de bon grat com un autèntic afalac, sinó que fins i tot és probable que s’ofereixi a fer-se la fotografia orgullós al costat de la seva creació i dels seus clients, i a més, de forma gratuïta. Només falta ara que a algun client se li ocorri reclamar a aquest Tribunal alemany el dret a cobrar per la publicitat que li farà al restaurant compartint les fotos dels seus plats…

Doncs sí que es complica jurídicament el tema de les creacions culinàries i el millor de tot és que encara ni hem tastat el plat… només faltaria que, a més de pagar per la foto, no ens agradés!