Llibre Registre de Jornada de Treball

Oblidi's d'implementar sistemes electrònics de control costosos d'entrades i sortides, utilitzi qualsevol dels nostres llibres de Registre de Jornada*.

Amb el risc d'assumir una sanció de fins a 6.250€ si no es compleix aquesta normativa, totes les empreses han d'implantar un control de jornada laboral per a tots els treballadors.

Per ajudar als nostres clients en el compliment d'aquesta obligació, des d'AG Ediciones, li facilitem una solució pràctica, econòmica i fàcil d'implantar, que permet, per a empreses amb pocs treballadors, gestionar el control horari a través d'un LLIBRE REGISTRE DE JORNADA que permet, per a cada un dels treballadors, controlar l'hora d'entrada i de sortida diària, mostrar mensualment el temps efectiu treballat i controlar els possibles retards, absències i vacances.

No totes les empreses necessiten implantar una solució informàtica.

Pot personalitzar la contratapa del llibre amb el logotip i les dades de la seva empresa. Consulti'ns.

045.C Llibre Registre Jornada
Compra'l ara!

Avantatges:

* Segons el Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març (BOE 12 de març de 2019) les empreses estan obligades a enregistrar les entrades i sortides dels treballadors.